Makieta H0 - Hobby 2010

Anonim, pt., 09/24/2010 - 10:35

Organizatorzy tego przedsięwzięcia dokonali kolejnych ustaleń związanych z ustawieniem i prezentacją makiety.

Oto one:

1. Makieta stacji Międzychód zostanie ustawiona jako pierwsza w dniu 20.10.2010 (środa) zgodnie z koordynatami ustalonymi w projekcie.

2. W tym samym czasie montowana będzie zabudowa targowa, w tym ścianki osłonowe i pomieszczenia socjalne.

3. Montaż pozostałych makiet odbędzie się w dniu 21.10.2010 (czwartek) od godzin porannych. Koordynatorzy poszczególnych "nitek" opracują godzinowy plan ustawienia segmentów. Powinien on uwzględniać fakt, że ok. godziny 20:00 makieta ma być gotowa i przejezdna.
Makiety ustawione będą na własnych konstrukcjach wsporczych !!!

4. W godzinach 20-22 przeprowadzone zostaną próby sterowania i łączności, a w miarę możliwości także montaż barierek (wygrodzeń) od strony publiczności.

Ustalono, że prezentowane makiety powinny (w miarę możliwości) posiadać osłony dolnej części z tkaniny.

Przy każdej makiecie zostanie umieszczona tablica z nazwiskiem twórcy (lub nazwą grupy) oraz nazwą miejscowości, z której przybyli.
Dane do tych tablic (fryzów) należy przesłać do koordynatorów.

Wstępnie zaplanowano również pokazy makiety dla publiczności w sobotę i w niedzielę. Ustalono, że każdego dnia odbędą się dwie, trzygodzinne sesje prezentacyjne.