Nowe władze PZMK

Ryszard Pyssa, pon., 10/29/2012 - 22:58

W sobotę, 27.10.2012 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZMK. Uczestniczyło w nim 17 delegatów z 8 organizacji członkowskich. Ustępującemu Zarządowi udzielono absolutorium za kadencję 2008-2012 i wybrano nowe władze Związku na 4-letnią kadencję.

1. Zarząd:
Prezes- Ryszard Pyssa (KMK Poznań)
Wiceprezes - Paweł Koob (KMK Sopot)
Sekretarz - Grzegorz Szych (KMK Łódź)
Skarbnik - Marek Dobrzykowski (KMK Poznań)
członkowie: Jacek Kołodziej (KMK Kraków), Krzysztof Kubicki (SMK Katowice), Leszek Lewiński(PMM)

2. Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Bogdan Plandowski (KMK Warszawa)
Sekretarz - ks. Janusz Grygier
Członek: Ryszard Boduszek (KSK Wrocław)

3. Koordynatorzy:
Krzysztof Młodzikowski - ds imprez targowych
Tomasz Florczak - ds norm modelarskich
Marcin Turko - ds warsztatów
Trwają uzgodnienia w sprawie koordynatora ds mistrzostw i epok modelarskich

Wstępny akces do Związku złożyły dwie nowe organizacje modelarskie z Torunia i Szczecina. Na członków wspierających przyjęto kolejne 5 osób.
Dzień wcześniej na posiedzeniu ZG przyjęto dwie nowe normy związkowe: H0e i FremoN Polska.