Władze

Władzami Związku są:
- Walne Zebranie Delegatów, które odbywa się raz w roku,
- Zarząd Związku,
- Komisja Rewizyjna.

ZARZĄD POLSKIEGO ZWIĄZKU MODELARZY KOLEJOWYCH

PREZES
Ryszard Pyssa
tel. 61 853 13 36
e-mail: sk.pyssa@infotransport.pl
WICEPREZES
Andrzej Wilk
SEKRETARZ
Grzegorz Szych
SKARBNIK
Marek Dobrzykowski

CZŁONKOWIE

Piotr Karwatka
Krzysztof Kubicki
Bartosz Sapko

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCY
ks. Janusz Grygier
SEKRETARZ
Przemysław Adamski
CZŁONEK
Ryszard Boduszek