Członkowie indywidualni w Związku

Ryszard Pyssa, śr., 12/09/2009 - 12:12

W związku z pytaniami w sprawie możliwości przystąpienia do Związku osób nie zrzeszonych w klubach, informujemy,że statut przewiduje taką możliwość dla osób indywidualnych w formie członka wspierającego.
Członkiem wspierającym Związku może być osoba fizyczna, która dla poparcia działalności Związku zadeklaruje stałą, roczną składkę członkowską ( 30 zł) na podstawie pisemnej deklaracji ( patrz załącznik).
Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego ( ale mogą być powoływani np do komitetów lub zespołów ).
Zadaniem członka wspierającego jest propagowanie celów statutowych Związku oraz wspieranie jego działalności.
Zapraszamy modelarzy, którzy z racji braku możliwości powołania w miejscu zamieszkania klubu lub z innych przyczyn nie są członkami klubów modelarskich do wstąpienia indywidualnego do Polskiego Związku Modelarzy Kolejowych.
Korzyści z przynależności do wspólnoty modelarskiej w krótkim czasie zrekompensują konieczność opłacenia składki rocznej. Od 2010 r. członkowie Związku będą mieli możliwość nieodpłatnego lub ulgowego udziału w imprezach organizowanych pod szyldem PZMK oraz skorzystania z ulgowego zakwaterowania w internacie ZSK w Poznaniu.

ZałącznikRozmiar
deklaracja czł. wspier..doc233 KB