Prezentacja makiet podczas HOBBY 2010 w Poznaniu

Ryszard Pyssa, nie., 01/24/2010 - 11:46

Podczas tegorocznego salonu modelarstwa HOBBY 2010 w Poznaniu Polski Związek Modelarzy Kolejowych organizuje pokazy makiet modułowych. W założeniu chcemy aby powstały 4 linie kolejowe dochodzące do stacji węzłowej MIĘDZYCHÓD.
Koordynatorami poszczególnych linii zostali wybrani:
- linia 1 - Leszek Lewiński (linia jednotorowa)
- linia 2 - Michał Górecki (linia dwutorowa)
- linia 3 - Krzysztof Młodzikowski (linia przemysłowa)
- linia 4 - Maciej Czapkiewicz (linia jednotorowa)

Modelarzy zainteresowanych pokazaniem swoich modułów prosimy o jak najszybsze skontaktowanie się z koordynatorami poszczególnych linii. Zgłaszać można tylko moduły realnie istniejące, które wcześniej już łączyły się z innymi modułami.

Koordynatorami całości zostali wybrani:
- Leszek Lewiński - zestawienie wszystkich linii w hali na podstawie propozycji nadesłanych przez koordynatorów poszczególnych linii,
- Mariusz Demkowicz - sterowanie cyfrowe,
- Maciej Czapkiewicz - rozkład jazdy i składy taborowe
- Ryszard Pyssa - koordynacja całości i godzenie zwaśnionych.

Zamknięcie zgłaszania modułów do końca kwietnia, w czerwcu będzie znany ostateczny układ modułów i całej makiety.