Bardzo ważnym, jeśli nie najważniejszym elementem każdej makiety kolejowej jest tor, po którym poruszają się miniaturowe pojazdy kolejowe.

Zamieszczony poniżej cykl artykułów pt. “Tory na makiecie” zaznajamia z teorią projektowania układu geometrycznego torów oraz podaje praktyczne przykłady w jaki sposób można wykonać realistyczny tor w modelu.