Wspólna makieta HOBBY 2011

Ryszard Pyssa, czw., 04/21/2011 - 13:02

Podczas HOBBY 2011, podobodnie jak w roku poprzednim, zaprezentowana zostanie wspólna, ogólnopolska makieta modułowa. Koordynatorem całości z ramienia Związku jest Krzysztof Młodzikowski. Modelarzy, którzy już zadeklarowali udział w tegorocznej prezentacji, prosimy o podanie w terminie do 30 czerwca 2011 r. zwymiarowanych rysunków swoich mopdułów do Bartłomieja Grzelaka (tp4@poczta.fm), który jest odpowiedzialny za rozrysowanie planu wspólnej makiety. Odpowiedzialnym za ułożenie rozkładu jazdy jest Przemysław Sell, do którego należy zgłaszać składy i chęć uczestniczenia w imprezie w charakterze maszynisty pociągu.