Związkowe ustalenia

Ryszard Pyssa, śr., 10/26/2011 - 21:02

W sobotę, 22.10.br podczas "Hobby" na terenie MTP odbyło się zebranie zarządu PZMK. Zebraniu przewodniczył prezes Ryszard Pyssa. Uczestniczyli: M. Dobrzykowski, L.Lewiński, K.Kubicki, P.Radecki, ks. J.Grygier, T.Florczak, S.Marszał, K.Koj, A.Etmanowicz.
Nieobecny; K. Młodzikowski (usprawiedliwiony)

Podjęto następujące ustalenia:

1. Zmiana statutu Związku.
Prezes poinformował,że za rok mija kadencja obecnych władz Związku. W celu rozszerzenia i dalszego jednoczenia wszystkich modelarzy zaproponował aby członkami zwyczajnymi (a nie tylko wspierającymi) mogły być osoby fizyczne. W krótkiej dyskusji wszyscy zaakceptowali taką wizję rozwoju Związku. Ustalono,że propozycja zmian w statucie zostanie przesłana do dyskusji w ciągu ok. 1 miesiąca. Po przedyskutowaniu w klubach zostanie ostatecznie zredagowana na lutowym posiedzeniu zarządu.

2. Nowelizacja normy NEM 825 PL-Epoki kolejowe w Polsce.
K.Koj przedstawił wątpliwości jakie opóźniają opracowanie końcowej wersji propozycji nowelizacji normy (m.in. podział epoki I, próg czasowy między epoka 3a i 3b). Ustalono: K. Koj przedstawi propozycję normy do ok. 20.12.br, która zostanie rozesłana do klubów. Ostateczna redakcja na lutowym posiedzeniu zarządu, tak, aby mogła zostać przesłana do Moropu przed marcowym posiedzeniem komisji technicznej.

3. Związkowa norma H0e-PL
Związek otrzymał propozycję uchwalenia normy H0e-PL opracowaną redakcyjnie przez Piotra Strychalskiego. Norma zostanie rozesłana do konsultacji klubowych, uchwalenie na następnym posiedzeniu.

4. Regulamin imprez.
Związek podejmie próbę opracowania regulaminu imprez organizowanych pod jego szyldem. Propozycja zostanie rozesłana do klubów ( będzie też zamieszczona na stronie związkowej). Uchwalenie, po konsultacjach,na lutowym posiedzeniu zarządu.

5. Warsztaty modelarskie
Na wniosek Prezesa rozważano sens ich organizowania oraz ewentualne inne miejsce ich przeprowadzenia. Uczestnicy spotkania uznali,że warsztaty są potrzebne i powinny odbywać się w Poznaniu. Postanowiono aby w coraz większym zakresie adresować je do nowych adeptów modelarstwa. Ustalono termin: 11-12 lutego 2012 r. Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów powierzono Marcinowi Turko.

6. Mistrzostwa Modeli Kolejowych
Dyskutowano na temat korekty regulaminu oraz wcześniejszego rozpoczęcia akcji informacyjnej. Zgłoszona została propozycja aby zrezygnować z przyznawania nagród rzeczowych.

7. Hobby 2011
Prezes poinformował,że w tym roku w ramach umowy z MTP Związek zorganizował: mistrzostwa, modelarską sofę i warsztaty modelarskie, stoiska klubowe oraz makiety modułowe w skali HO i TT. Łącznie pod szyldem PZMK wystawiało się ok. 150 osób. Podziękował wszystkim odpowiedzialnym za trud i zaangażowanie Zgodnie z umową miesiąc po zakończeniu Hobby na konto Związku wpłynie kwota 2500 zł od MTP. Z tej kwoty Związek zapłaci za 200 identyfikatorów na smyczy (koszt ok. 600 zł)oraz wykonanie planszy prezentacyjnej ( koszt ok. 500 zł). Wszyscy zgromadzeni poparli wniosek L. Lewińskiego aby pozostałą kwotę ( ok. 1400 zł)przeznaczyć na dalszą promocję modelarstwa poprzez zorganizowanie warsztatów.

8. Hobby 2012
Prezes zobowiązał się do podjęcia negocjacji z MTP o zwiększenie kwoty umownej w celu, choć częściowej, refundacji kosztów dojazdu, zwłaszcza transportu makiet. Tematem rozmowy mają być również tegoroczne niedociągnięcia związane z przygotowaniem ekspozycji. Projekt prezentacji związkowej podczas następnej edycji Hobby uzgodniony zostanie na posiedzeniu w Poznaniu podczas warsztatów modelarskich. Rozważano też możliwość zorganizowania spotkania integracyjnego.

P.S.
W związku z toczącą się dyskusją na temat refundacji kosztów transportu, kosztów noclegu oraz współpracy z MTP przy organizacji Hobby przygotowuję stosowne pismo i wyjaśnienia. Potrzebuję także trochę czasu na przygotowanie stosownej dokumentacji w związku z publicznymi pomówieniami p.Piotra Chorążego. Po ich przygotowaniu i zredagowaniu zamieszczę na naszej stronie.
Tymczasem proszę o stonowanie swoich wypowiedzi, gdyż wiele z nich szkodzi naszej wspólnej sprawie.
Już teraz uchodzimy za najbardziej skonfliktowane środowisko modelarskie, co nie przysparza nam chwały ani zaufania potencjalnych partnerów. Warto jednak zastanowić się zanim coś się napisze na publicznym forum, przecież czyta to cała Polska (świat) i stosowne służby. Słowa wypowiedziane lub napisane zostają zapamiętane. Można je wybaczyć ale trudno zapomnieć. Zastanówmy się czy nasze Hobby jeszcze przynosi nam radość.
Ryszard Pyssa