Kontakt

Polski Związek Modelarzy Kolejowych
61-701 Poznań, ul. Fredry 13

tel. 61 853 13 36
fax. 61 851 01 19
e-mail: sk.pyssa@infotransport.pl

NIP: 778-13-92-782
Regon: 631036713

BZ WBK S.A. 6/0 Poznań,
Nr 72 1090 1362 0000 0000 3601 8090

Stowarzyszenie zarejestrowane
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 48178