Mistrzostwa Polski Modeli Kolejowych

XXIII Mistrzostwa Polski Modeli Kolejowych

Zapraszamy do udziału w XXIII Mistrzostwach Polski Modeli Kolejowych. W regulaminie mistrzostw nie nastąpiły żadne zmiany w porównaniu z rokiem poprzednim. Chcąc dalej promować modele kolei polskich równolegle odbywa się konkurs „Polski Model Roku 2023” do którego można zgłosić jedynie modele będące odwzorowaniem taboru i budowli występujących na kolejach polskich.

Mistrzostwa organizujemy podczas targów HOBBY na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu, który odbędą się w dniach 18 – 19 listopada 2023 r.

Koordynatorem mistrzostw z ramienia Związku jest Piotr Dykałowicz, który w razie potrzeby udzieli stosownych wyjaśnień.

Kartę zgłoszenia modelu należy przesłać w terminie do 30 października br. na adres:
Polski Związek Modelarzy Kolejowych
61-701 Poznań, ul. Fredry 13
lub jako załącznik do e-maila wysłanego na adres: i .

Uczestnicy, którzy prześlą zgłoszenia w terminie otrzymają od organizatorów bezpłatne wejściówki na targi. Możliwa jest również rezerwacja noclegu w internacie ZSK (koszt 50 zł/os).

Modele wraz z metryką modelu należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem klubów najpóźniej w sobotę, 18 listopada 2023 r. do godz. 11.00 organizatorom mistrzostw w Poznaniu.

Uroczystość ogłoszenia wyników oraz wręczenia dyplomów i medali, odbędzie się w niedzielę, 19 listopada 2023 r. o godz. 13 na stoisku PZMK.

W załączeniu przesyłamy:

- regulamin mistrzostw (pdf)

- kartę zgłoszenia modelu (pdf)

- metrykę modelu (pdf)

XXII Mistrzostwa Polski Modeli Kolejowych

Ryszard Pyssa

XXII Mistrzostwa Polski Modeli Kolejowych odbyły się w sobotę, 29 października 2022 r., tradycyjnie podczas targów HOBBY w Poznaniu. Po ubiegłorocznym wysypie (41 modeli) w tym roku liczba modeli wróciła do przed pandemicznej normy. Ostatecznie do konkursu jury zakwalifikowało 16 modeli.

Do mistrzostw swoje prace zgłosiło 17 modelarzy z 10 miejscowości z różnych zakątków Polski. Zgłoszone prace były dziełem zarówno doświadczonych modelarzy jak i młodych adeptów dla których mistrzostwa były pierwszą prezentacją swoich osiągnięć. Tradycyjnie dominowały prace w wielkości H0 (12 modeli) oraz modele kartonowe w skali 1:25. Po raz kolejny zabrakło miniatur w wielkościach N i TT. Jury obradujące w składzie: Grzegorz Molenda (przewodniczący), Piotr Dykałowicz (sekretarz) oraz Michał Masiakowski dokonało porównania i oceny wszystkich prac. Na podstawie ilości punktów przyznane zostały miejsca w poszczególnych kategoriach.

W kategorii A obejmującej pojazdy trakcyjne rywalizowało tylko 6 modeli. Poziom ich wykonania był zróżnicowany, jury przyznało dwa I miejsca, po jednym II i III miejscu oraz dwa wyróżnienia. Najwyżej oceniony został model dźwigu kolejowego EDK80 z wagonem ochronnym 401z wykonany przez Piotra Kozłowskiego i Rafała Podciechowskiego z Poznania (kategoria A1). Miniatura zachwycała wiernością odwzorowania i zdetalowania wielu zewnętrznych elementów, m.in. klamek, poręczy, sprężynujących buforów, odbojników, końcówki rury wydechowej czy łap do stabilizacji dźwigu podczas pracy. Wiernie odtworzona została podświetlana kabina i pulpit. Model został wyposażony w sterowanie cyfrowe z możliwością rozłączania napędu do jazdy w składzie pociągu oraz sterowanie pracą dźwigu RC (ramię, hak, obrót). Jeśli do tego dodamy oryginalne dźwięki pracy dźwigu to znamy powód przyznania przez jury modelowi aż 100 pkt.

Równie wysoko (kategoria A2, 98,5 pkt.) został oceniony model lokomotywy spalinowej ST46-01 wykonany przez Krzysztofa Śliwińskiego z miejscowości Inowłódz. Model został zbudowany na bazie miniatury SU46-039 firmy Piko. Stopień przebudowy był znaczny, m.in. nowe żaluzje, poręcze, skrzynki na akumulatory i zbiorniki powietrza, klimatyzatory na dachu, a także przesunięte prawe drzwi do kabiny. Urokowi modelowi dodawały zmodernizowane kabiny maszynisty z fotelem, roletami i podświetlanym pulpitem.

Pozostałe modele w tej kategorii nie prezentowały już tak wysokiego poziomu. Model zespołu trakcyjnego ED250 (kategoria A2, 91,7 pkt) wykonany na bazie miniatury ETR160 firmy Lima przez Marcina Czeszejko i Andrzeja Kileńskiego z Olsztyna nie zachwycał już tak dokładnością odwzorowania. Autorzy przemalowali model w barwy PKP Intercity, zamontowali oświetlenie oraz zdemontowali zbędne pantografy. Model został udźwiękowiony. Niewielki zakres modernizacji i zwaloryzowania modelu parowozu Big Boy (kategoria A3, 77,3 pkt) Macieja Andryszaka z Nowego Tomyśla spowodował przyznanie miniaturze III miejsca.

W kategorii A5 (modele kartonowe) wyróżniał się (III miejsce, 86,3 pkt) model lokomotywy elektrycznej EU07-506 wykonany przez Sławomira Reka z Nysy, który był maszynistą oryginału tego pojazdu. Wyróżnienie w tej kategorii jury przyznało modelowi tramwaju typu 102N z Konstalu wykonany przez Mariolę Szeffner z Nowego Tomyśla na bazie wycinanki firmy GPM.

W kategoria B (wagony i inne pojazdy szynowe) zgłoszono do konkursu tylko 3 modele, w dodatku każdy w innej podkategorii. Jury przyznało po jednym I i II miejscu i wyróżnienie.

Najwyżej oceniony (kategoria B2, 98,7 pkt) został model wagonu pasażerskiego Bi-29 Tomka Florczaka z Gorzowa Wielkopolskiego. Zakres przebudowy był imponujący, m.in. dach z nowym podziałem arkuszy blach, odbojniki drzwi, klamki, zaczepy tablic kierunkowych, poręcze, uchwyty sygnałów końca pociągu, mechanizm hamulca ręcznego. Pozytywne wrażenie (kategoria B1, 92,0 pkt) sprawiał model pługa odśnieżnego 411S z ZNTK Stargard, którego pudło autorzy (Bartosz Rumiński i Marcin Peta z Poznania) wykonali techniką druku 3D. W tej

kategorii modele kartonowe reprezentował model przetokowego wózka akumulatorowego wykonany przez Jacka Jeża z Łęczycy.

W kategorii C (Infrastruktura komunikacji szynowej) zgłoszono 7 prac – 5 modułów makiet lub dioram oraz po jednym modelu mostu i urządzenia technicznego. Również w tej kategorii zgłoszone prace prezentowały zróżnicowany poziom. Jury przyznało trzy I miejsca, dwa II miejsca oraz jedno III miejsce i wyróżnienie. W kategorii C1 (modele budynków i obiektów kolejowych) wysoko oceniona została praca Piotra Ciechocińskiego z Izabelina – model mostu kolejowego nad potokiem Kaubach w Szwajcarii. Model został precyzyjnie wykonany z blach z nowego srebra o grubościach 0,2 i 0,3 mm metodą fototrawienia. Po raz pierwszy, w skali 1 : 1, zgłoszony został model urządzenia przekaźnikowego typu E wraz z pulpitem kostkowym wykonany przez Pawła Tarkowskiego z Poznania.

W kategorii C3 (moduły i dioramy makiet) jury przyznało wysokie noty pracy Pawła Kooba z Sopotu przedstawiającej stację kolejową Gdańsk-Oliwa (97,2 pkt). Wykonane samodzielnie wraz z widocznymi wnętrzami budynek dworcowy i peron z charakterystycznym zadaszeniem i tunelem były dużym atutem makiety. Dwa drugie miejsca jury przyznało modułom makiet: Dariusza Gajusia z Gdyni (Jasień) i Piotra Kozłowskiego (Poznań Podolany). Makiecie stacji Biernatowo Pawła Tarkowskiego przyznano III miejsce, a diorama z drezyną Tatra Sebastiana Wlaźlaka otrzymała wyróżnienie.

Modelom które w danej kategorii uzyskały najwięcej punktów przyznano tytuł „Polski Model Roku 2022”. W tym roku ten zaszczytny tytuł przyznano:

· w kategorii A modelowi żurawia kolejowego EDK80 Piotra Kozłowskiego i Rafała Podciechowskiego,

· w kategorii B modelowi wagonu pasażerskiego Bi-29 Tomasza Florczaka,

· w kategorii C modułowi makiety – stacja kolejowa Gdańsk-Oliwa Pawła Kooba.

Puchar Prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich został przyznany w tym roku, po raz pierwszy, wystawcy zagranicznemu – grupie modelarskiej z Guben.

Modele biorące udział w mistrzostwach zostały zaprezentowane publiczności w witrynie mistrzostw bądź na stoiskach klubowych. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie medali i pamiątkowych dyplomów odbyło się w niedzielę, 30 października br.

Zdjęcia modeli: Roman Szczeciński

1. Żuraw kolejowy EDK80 Piotra Kozłowskiego i Rafała Podciechowskiego (A1).

2. Wagon pasażerski Bi-29 Tomasza Florczaka (B2).

3. Makieta stacji kolejowej Gdańsk-Oliwa Pawła Kooba (C3) od strony podjazdu i peronów.

XXI Mistrzostwa Polski Modeli Kolejowych

Ryszard Pyssa

XXI  Mistrzostwa Polski Modeli Kolejowych odbyły się 4 grudnia 2021 r. podczas targów Hobby w Poznaniu. Był to drugi z rzędu konkurs przeprowadzony w okresie pandemii. Pomimo tego do oceny zgłoszono rekordową liczbę 41 modeli.

Powodem tak dużej liczby modeli było zgłoszenie do oceny aż 19 prac przez startujący w mistrzostwach po raz pierwszy Klub Modelarski „Skorpion” przy Ośrodku Kultury w Wołowie. Zgłoszone prace były dziełem  zarówno doświadczonych modelarzy jak i młodych adeptów dla których mistrzostwa były pierwszą prezentacją swoich osiągnięć. Tradycyjnie dominowały prace w wielkości H0 oraz modele kartonowe w skali 1:25,  po raz kolejny zabrakło miniatur w wielkościach N i TT. Jury, obradujące w składzie: Grzegorz Molenda (przewodniczący), Piotr Dykałowicz (sekretarz) oraz Jarosław Ochęcki i Roman Szczeciński dokonało porównania i oceny wszystkich prac. Na podstawie ilości punktów przyznane zostały miejsca w poszczególnych kategoriach.

W kategorii A obejmującej pojazdy trakcyjne rywalizowało 18 modeli.  Poziom ich wykonania był zróżnicowany, jury przyznało tylko cztery I miejsca, 11 drugich i 3 trzecie. Wyżej oceniono modele zgłoszone w kategoriach A1 i A2 (wszystkie w skali 1 :87), a nieco niżej  modele kartonowe (skala 1: 25) zgłoszone w kategorii A5. Najwyżej oceniane zostały dwie miniatury lokomotyw spalinowych zgłoszone przez Krzysztofa Śliwińskiego z miejscowości Żądłowice: 311D-01 (A1 – 99,0 pkt.) i SM42-2386 (A2 - 97,3 pkt.). Z niewiele mniejszą liczbą punktów dyplomy i medale za I miejsca odebrali: Paweł Wilanowski i Leszek Wala (lokomotywa elektryczna ET21-651 – A1/96,7 pkt.) i Michał Masiakowski (drezyna motorowa WM15A z PWM15 – A2/96,0 pkt.).

Kategoria B (wagony i inne pojazdy szynowe) tradycyjnie była najsłabiej reprezentowana w konkursie, Zgłoszono tylko  8 modeli, w tym większość w grupie modeli kartonowych. Jury przyznało tylko jedno I miejsce. Uzyskał je Tomasz Florczak za model wapniarki 205S (B1 – 99,0 pkt.). Wyróżniały się jeszcze prace trzech innych modelarzy, którym jury przyznało II miejsca: Mateusza Nowaka-Gąsowskiego (wagon Zakładów Ostrowieckich – B1/93,7 pkt.), Józefa Bonka (Fakultativwagen – B5/93,3 pkt.) i Piotra Kozłowskiego (B5/90,7 pkt.).

W kategorii C (Infrastruktura komunikacji szynowej) zgłoszono rekordową liczbę 15 prac – 10 modułów makiet, 3 budynki i 2 urządzenia techniczne (przęsło mostu i obrotnica). Również w tej kategorii zgłoszone prace prezentowały zróżnicowany poziom. Jury przyznało cztery I miejsca, dwa II miejsca i jedno III miejsce. W kategorii C1 (modele budynków i obiektów kolejowych) obie prace prezentowały najwyższy poziom i uzyskały I miejsca i złote medale. Były to prace: Piotra Ciechocińskiego – model przęsła mostu kolejowego na Wiśle w Dęblinie (99,0 pkt.) i Piotra Kozłowskiego – obrotnica kolejowa (97,3 pkt.). W kategorii C3 (moduły i dioramy makiet) jury przyznało wysokie noty dwóm pracom: Pawła Kooba - moduł przedstawiający głowice wjazdową na stację (99,3 pkt.) i Piotra Kozłowskiego – moduł portu przeładunkowego (95,0 pkt.). W kategorii C5 jury najwyżej oceniło model budynku dworca PKP Gdańsk – Oliwa (91,3 pkt.) Pawła Kooba.

Tradycyjnie modelom które w danej kategorii uzyskały najwięcej punktów przyznano tytuł „Polski Model Roku 2021”.  W tym roku ten zaszczytny tytuł przyznano: w kategorii A modelowi lokomotywy elektrycznej 311D-01 Krzysztofa Śliwińskiego (fotka), w kategorii B modelowi wagonu wapniarki 205S Tomasza Florczaka (fotka), a w kategorii C modułowi makiety – głowica wjazdowa na stację w wykonaniu Pawła Kooba (fotka).

Puchar Prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich został przyznany w tym roku Markowi Malczewskiemu - naszemu redakcyjnemu koledze, redaktorowi działu wąskotorowego zaangażowanemu w organizację targów Hobby od początku ich istnienia.

Modele biorące udział w mistrzostwach zostały zaprezentowane publiczności w witrynie mistrzostw bądź na stoiskach klubowych. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie medali i pamiątkowych dyplomów odbyło się w niedzielę,  5 grudnia br.

XX Mistrzostwa Polski Modeli Kolejowych

Ryszard Pyssa

Jubileuszowe, XX  Mistrzostwa Polski Modeli Kolejowych przeszły do historii jako mistrzostwa przeprowadzone w okresie pandemii. Z tego powodu do końca nie było pewne czy wszyscy modelarze przyjadą do Poznania. Ostatecznie do oceny zgłoszono podobną liczbę prac jak w latach poprzednich. Mistrzostwa, których organizatorem jest Polski Związek Modelarzy Kolejowych odbyły się w sobotę, 5 września br podczas targów „Hobby” w Poznaniu.

Do mistrzostw zgłoszono 22 prace – miniatury modeli i makiet. Były one dziełem  zarówno doświadczonych modelarzy startujących w konkursie już wielokrotnie jak i nowych adeptów, dla których mistrzostwa były pierwszą prezentacją swoich osiągnięć. Tradycyjnie dominowały prace w wielkości H0, po raz kolejny zabrakło miniatur w wielkościach N i TT.

Jury, obradujące w składzie: Grzegorz Molenda (przewodniczący), Piotr Dykałowicz (sekretarz) oraz Jarosław Ochęcki (członek) dokonało porównania i oceny wszystkich prac. Na podstawie ilości punktów przyznane zostały miejsca w poszczególnych kategoriach.

W kategorii A obejmującej pojazdy trakcyjne rywalizowało aż jedenaście modeli. Poziom ich wykonania był wyrównany i bardzo wysoki, jury przyznało aż sześć pierwszych miejsc. W grupie modeli wykonanych od podstaw (kategoria A1) zgłoszono pięć modeli. Najwyżej (99,3 pkt) oceniony został model lokomotywy elektrycznej EP09-027 wykonany przez Pawła Wilanowskiego i Leszka Walę. Z niewiele mniejszą liczbą punktów dyplomy i medale za I miejsca uzyskały kolejne 3 miniatury: model elektrycznej lokomotywy manewrowej EM10-002 Michała Masiakowskiego, lokomotywy spalinowej TEM2-169 Michała Góreckiego i wózka motorowego WM-15A 7553 Piotra Kozłowskiego. Tuż za nimi ze srebrnym medalem uplasował się model lokomotywy spalinowej ST48-050 Piotra Śliwińskiego.

W kategorii A2 (modele fabryczne przebudowane) zgłoszono 3 miniatury, wszystkie również w wielkości H0. Najwyżej oceniony został model lokomotywy elektrycznej EP07-1037 Krzysztofa Śliwińskiego (I miejsce), następnie lokomotywy spalinowej SU45-070 Kazimierza Migi (II miejsce) oraz lokomotywy spalinowej ST43-613 Marcina Magnera (III miejsce). W kategorii A3 (modele witrynowe bez napędu) model elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57-1901 zgłosili modelarze z Olsztyna: Michał Łopaciński, Patryk Różyński i Andrzej Kileński.(III miejsce). Z powodzeniem honoru modelarzy kartonowych bronił w tym roku debiutant – Krzysztof Szeffner z Nowego Tomyśla, który w kategorii A5 zgłosił dwie prace: model parowozu Ol49-61 (I miejsce) i model drezyny pancernej „Tatra” (II miejsce). Obie miniatury wykonane zostały w typowej dla kartoniarzy skali 1 : 25.

Kategoria B (wagony i inne pojazdy szynowe) została w tym roku zdominowana przez modelarzy ze Śląska. Trzy modele zgłosił Piotr Loska i wszystkie trzy zajęły I miejsce. Najwyżej punktowano modele zwaloryzowanych wagonów (kategoria B2): sypialnego „Gosa 74” i restauracyjnego „Gosa 76”, a także zbudowaną od podstaw miniaturę szutrówki 203V.  Model wagonu osobowego 120A 2 klasy Kazimierz Migi zajął II miejsce, a wagon zbiornikowy 206Se Marcina Magnera miejsce III.

W kategorii C (Infrastruktura komunikacji szynowej) zagłoszono 6 prac – 5 modułów makiet i jeden budynek. Za model magazynu kolejowego (kategoria C5) Maciej Krysztowiak otrzymał srebrny medal. Wyrównany poziom prezentowały moduły makiet zgłoszone do konkursu, wśród nich były dwa z konstrukcjami mostów (Sebastian Mastalerz i Piotr Kozłowski). Najwyżej oceniono moduł Macieja Krysztowiaka zatytułowany „Centrala Rybna” , drugie miejsce zajął jeden z modułów makiety Międzychód Letnisko przedstawiający ładownię.

Tradycyjnie modelom które w danej kategorii uzyskały najwięcej punktów przyznano tytuł „Polski Model Roku 2020”.  W tym roku ten zaszczytny tytuł przyznano: w kategorii A modelowi lokomotywy elektrycznej EP09-027 Pawła Wilanowskiego i Leszka Wali, w kategorii B modelowi wagonu sypialnego „Gosa” Piotra Loski, a w kategorii C modułowi makiety „Centrala Rybna” Macieja Krysztowiaka.

Puchar Prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich trafił w tym roku do poznańskiej grupy modelarskiej HAZERO, organizatorów ogólnopolskiej prezentacji makiet modułowych podczas tegorocznych i kliku poprzednich edycji targów.

Modele biorące udział w mistrzostwach zostały zaprezentowane publiczności w witrynie mistrzostw bądź na stoiskach klubowych. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie medali i pamiątkowych dyplomów odbyło się w niedzielę,  6 września br.

Zdjęcia: Arkadiusz Lubka

Foto:

 1. Uczestnicy, jury i organizatorzy mistrzostw. Fot. M. Malczewski
 2. Lokomotywa elektryczna EP09-027 (A1/H0) Pawła Wilanowskiego i Leszka Wali.
 3. Lokomotywa elektryczna EM10-002 (A1/H0) Michała Masiakowskiego.
 4. Lokomotywa spalinowa TEM2-169 (A1/H0) Michała Góreckiego.
 5. Wózek motorowy WM15A 7553 (A1/H0) Piotra Kozłowskiego.
 6. Lokomotywa spalinowa ST48-050 (A1/H0) Krzysztofa Śliwińskiego.
 7. Lokomotywa elektryczna EP07-1037 (A2/H0) Krzysztofa Śliwińskiego.
 8. Lokomotywa spalinowa SU45-070 (A2/H0) Kazimierza Migi.
 9. Lokomotywa spalinowa ST43-613 (A2/H0) Marcina Magnera.
 10. Elektryczny zespół trakcyjny EN57-1901 (A3/H0) Michała Łopacińskiego, Patryka    Różyńskiego i Andrzeja Kileńskiego.
 11. Parowóz osobowy Ol49-61 (A5/1:25) Krzysztofa Szeffnera.
 12. Drezyna pancerna „Tatra” (A5/1:25) Krzysztofa Szeffnera.
 13. Wagon szutrówka 203V (B1/H0) Piotra Loski.
 14. Wagon zbiornikowy 206Se (B1/H0) Marcina Magnera.
 15. Wagon sypialny „Gosa 74” (B2/H0) Piotra Loski.
 16. Wagon restauracyjny „Gosa 76” (B2/H0)  Piotra Loski.
 17. Wagon osobowy 2 klasy 120A (B2/H0) Kazimierza Migi.
 18. Moduł „Centrala Rybna” (C3/H0) Macieja Krysztowiaka.
 19. Moduł „Ładownia Międzychód letnisko” (C3/H0) Piotra Karwatki i Marka  
 20. Moduł „Most Górzykowo” (C3/H0) Sebastiana Mastalerza.
 21. Moduł „Mosty” (C3/H0)  Piotra Kozłowskiego.
 22. Moduł „Modrzewiowy las” (C3/0) Macieja Krysztowiaka.
 23. Magazyn kolejowy (C5/H0) Macieja Krysztowiaka.