Mistrzostwa Polski Modeli Kolejowych

Zapraszamy do udziału w XXII Mistrzostwach Polski  Modeli  Kolejowych.

Mistrzostwa organizujemy podczas targów HOBBY na terenie  Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu,  który odbędą się w dniach 29 – 30 października  2022 r.

Kartę zgłoszenia modelu należy przesłać w terminie do 15 października br. na adres:
Polski Związek Modelarzy Kolejowych
61-701 Poznań, ul. Fredry 13
lub jako załącznik do e-maila wysłanego na adres:  i  

Uczestnicy, którzy prześlą zgłoszenia w terminie otrzymają od organizatorów bezpłatne wejściówki na targi.
Możliwa jest również rezerwacja noclegu w internacie ZSK (koszt 50 zł/os).
Modele wraz z metryką modelu należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem klubów najpóźniej w sobotę, 29  października 2022 r. do godz. 11.00 organizatorom mistrzostw w Poznaniu.
Uroczystość ogłoszenia wyników oraz wręczenia dyplomów i medali, odbędzie się w niedzielę, 30 października 2022 r. o godz. 13  na stoisku PZMK.
Koordynatorem mistrzostw z ramienia Związku jest Piotr Dykałowicz, który w razie potrzeby udzieli stosownych wyjaśnień. 
W załączeniu:  regulamin mistrzostw, karta zgłoszenia modelu, metryka modelu.
(RP)

XXI Mistrzostwa Polski Modeli Kolejowych

Ryszard Pyssa

XXI  Mistrzostwa Polski Modeli Kolejowych odbyły się 4 grudnia 2021 r. podczas targów Hobby w Poznaniu. Był to drugi z rzędu konkurs przeprowadzony w okresie pandemii. Pomimo tego do oceny zgłoszono rekordową liczbę 41 modeli.

Powodem tak dużej liczby modeli było zgłoszenie do oceny aż 19 prac przez startujący w mistrzostwach po raz pierwszy Klub Modelarski „Skorpion” przy Ośrodku Kultury w Wołowie. Zgłoszone prace były dziełem  zarówno doświadczonych modelarzy jak i młodych adeptów dla których mistrzostwa były pierwszą prezentacją swoich osiągnięć. Tradycyjnie dominowały prace w wielkości H0 oraz modele kartonowe w skali 1:25,  po raz kolejny zabrakło miniatur w wielkościach N i TT. Jury, obradujące w składzie: Grzegorz Molenda (przewodniczący), Piotr Dykałowicz (sekretarz) oraz Jarosław Ochęcki i Roman Szczeciński dokonało porównania i oceny wszystkich prac. Na podstawie ilości punktów przyznane zostały miejsca w poszczególnych kategoriach.

W kategorii A obejmującej pojazdy trakcyjne rywalizowało 18 modeli.  Poziom ich wykonania był zróżnicowany, jury przyznało tylko cztery I miejsca, 11 drugich i 3 trzecie. Wyżej oceniono modele zgłoszone w kategoriach A1 i A2 (wszystkie w skali 1 :87), a nieco niżej  modele kartonowe (skala 1: 25) zgłoszone w kategorii A5. Najwyżej oceniane zostały dwie miniatury lokomotyw spalinowych zgłoszone przez Krzysztofa Śliwińskiego z miejscowości Żądłowice: 311D-01 (A1 – 99,0 pkt.) i SM42-2386 (A2 - 97,3 pkt.). Z niewiele mniejszą liczbą punktów dyplomy i medale za I miejsca odebrali: Paweł Wilanowski i Leszek Wala (lokomotywa elektryczna ET21-651 – A1/96,7 pkt.) i Michał Masiakowski (drezyna motorowa WM15A z PWM15 – A2/96,0 pkt.).

Kategoria B (wagony i inne pojazdy szynowe) tradycyjnie była najsłabiej reprezentowana w konkursie, Zgłoszono tylko  8 modeli, w tym większość w grupie modeli kartonowych. Jury przyznało tylko jedno I miejsce. Uzyskał je Tomasz Florczak za model wapniarki 205S (B1 – 99,0 pkt.). Wyróżniały się jeszcze prace trzech innych modelarzy, którym jury przyznało II miejsca: Mateusza Nowaka-Gąsowskiego (wagon Zakładów Ostrowieckich – B1/93,7 pkt.), Józefa Bonka (Fakultativwagen – B5/93,3 pkt.) i Piotra Kozłowskiego (B5/90,7 pkt.).

W kategorii C (Infrastruktura komunikacji szynowej) zgłoszono rekordową liczbę 15 prac – 10 modułów makiet, 3 budynki i 2 urządzenia techniczne (przęsło mostu i obrotnica). Również w tej kategorii zgłoszone prace prezentowały zróżnicowany poziom. Jury przyznało cztery I miejsca, dwa II miejsca i jedno III miejsce. W kategorii C1 (modele budynków i obiektów kolejowych) obie prace prezentowały najwyższy poziom i uzyskały I miejsca i złote medale. Były to prace: Piotra Ciechocińskiego – model przęsła mostu kolejowego na Wiśle w Dęblinie (99,0 pkt.) i Piotra Kozłowskiego – obrotnica kolejowa (97,3 pkt.). W kategorii C3 (moduły i dioramy makiet) jury przyznało wysokie noty dwóm pracom: Pawła Kooba - moduł przedstawiający głowice wjazdową na stację (99,3 pkt.) i Piotra Kozłowskiego – moduł portu przeładunkowego (95,0 pkt.). W kategorii C5 jury najwyżej oceniło model budynku dworca PKP Gdańsk – Oliwa (91,3 pkt.) Pawła Kooba.

Tradycyjnie modelom które w danej kategorii uzyskały najwięcej punktów przyznano tytuł „Polski Model Roku 2021”.  W tym roku ten zaszczytny tytuł przyznano: w kategorii A modelowi lokomotywy elektrycznej 311D-01 Krzysztofa Śliwińskiego (fotka), w kategorii B modelowi wagonu wapniarki 205S Tomasza Florczaka (fotka), a w kategorii C modułowi makiety – głowica wjazdowa na stację w wykonaniu Pawła Kooba (fotka).

Puchar Prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich został przyznany w tym roku Markowi Malczewskiemu - naszemu redakcyjnemu koledze, redaktorowi działu wąskotorowego zaangażowanemu w organizację targów Hobby od początku ich istnienia.

Modele biorące udział w mistrzostwach zostały zaprezentowane publiczności w witrynie mistrzostw bądź na stoiskach klubowych. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie medali i pamiątkowych dyplomów odbyło się w niedzielę,  5 grudnia br.

XX Mistrzostwa Polski Modeli Kolejowych

Ryszard Pyssa

Jubileuszowe, XX  Mistrzostwa Polski Modeli Kolejowych przeszły do historii jako mistrzostwa przeprowadzone w okresie pandemii. Z tego powodu do końca nie było pewne czy wszyscy modelarze przyjadą do Poznania. Ostatecznie do oceny zgłoszono podobną liczbę prac jak w latach poprzednich. Mistrzostwa, których organizatorem jest Polski Związek Modelarzy Kolejowych odbyły się w sobotę, 5 września br podczas targów „Hobby” w Poznaniu.

Do mistrzostw zgłoszono 22 prace – miniatury modeli i makiet. Były one dziełem  zarówno doświadczonych modelarzy startujących w konkursie już wielokrotnie jak i nowych adeptów, dla których mistrzostwa były pierwszą prezentacją swoich osiągnięć. Tradycyjnie dominowały prace w wielkości H0, po raz kolejny zabrakło miniatur w wielkościach N i TT.

Jury, obradujące w składzie: Grzegorz Molenda (przewodniczący), Piotr Dykałowicz (sekretarz) oraz Jarosław Ochęcki (członek) dokonało porównania i oceny wszystkich prac. Na podstawie ilości punktów przyznane zostały miejsca w poszczególnych kategoriach.

W kategorii A obejmującej pojazdy trakcyjne rywalizowało aż jedenaście modeli. Poziom ich wykonania był wyrównany i bardzo wysoki, jury przyznało aż sześć pierwszych miejsc. W grupie modeli wykonanych od podstaw (kategoria A1) zgłoszono pięć modeli. Najwyżej (99,3 pkt) oceniony został model lokomotywy elektrycznej EP09-027 wykonany przez Pawła Wilanowskiego i Leszka Walę. Z niewiele mniejszą liczbą punktów dyplomy i medale za I miejsca uzyskały kolejne 3 miniatury: model elektrycznej lokomotywy manewrowej EM10-002 Michała Masiakowskiego, lokomotywy spalinowej TEM2-169 Michała Góreckiego i wózka motorowego WM-15A 7553 Piotra Kozłowskiego. Tuż za nimi ze srebrnym medalem uplasował się model lokomotywy spalinowej ST48-050 Piotra Śliwińskiego.

W kategorii A2 (modele fabryczne przebudowane) zgłoszono 3 miniatury, wszystkie również w wielkości H0. Najwyżej oceniony został model lokomotywy elektrycznej EP07-1037 Krzysztofa Śliwińskiego (I miejsce), następnie lokomotywy spalinowej SU45-070 Kazimierza Migi (II miejsce) oraz lokomotywy spalinowej ST43-613 Marcina Magnera (III miejsce). W kategorii A3 (modele witrynowe bez napędu) model elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57-1901 zgłosili modelarze z Olsztyna: Michał Łopaciński, Patryk Różyński i Andrzej Kileński.(III miejsce). Z powodzeniem honoru modelarzy kartonowych bronił w tym roku debiutant – Krzysztof Szeffner z Nowego Tomyśla, który w kategorii A5 zgłosił dwie prace: model parowozu Ol49-61 (I miejsce) i model drezyny pancernej „Tatra” (II miejsce). Obie miniatury wykonane zostały w typowej dla kartoniarzy skali 1 : 25.

Kategoria B (wagony i inne pojazdy szynowe) została w tym roku zdominowana przez modelarzy ze Śląska. Trzy modele zgłosił Piotr Loska i wszystkie trzy zajęły I miejsce. Najwyżej punktowano modele zwaloryzowanych wagonów (kategoria B2): sypialnego „Gosa 74” i restauracyjnego „Gosa 76”, a także zbudowaną od podstaw miniaturę szutrówki 203V.  Model wagonu osobowego 120A 2 klasy Kazimierz Migi zajął II miejsce, a wagon zbiornikowy 206Se Marcina Magnera miejsce III.

W kategorii C (Infrastruktura komunikacji szynowej) zagłoszono 6 prac – 5 modułów makiet i jeden budynek. Za model magazynu kolejowego (kategoria C5) Maciej Krysztowiak otrzymał srebrny medal. Wyrównany poziom prezentowały moduły makiet zgłoszone do konkursu, wśród nich były dwa z konstrukcjami mostów (Sebastian Mastalerz i Piotr Kozłowski). Najwyżej oceniono moduł Macieja Krysztowiaka zatytułowany „Centrala Rybna” , drugie miejsce zajął jeden z modułów makiety Międzychód Letnisko przedstawiający ładownię.

Tradycyjnie modelom które w danej kategorii uzyskały najwięcej punktów przyznano tytuł „Polski Model Roku 2020”.  W tym roku ten zaszczytny tytuł przyznano: w kategorii A modelowi lokomotywy elektrycznej EP09-027 Pawła Wilanowskiego i Leszka Wali, w kategorii B modelowi wagonu sypialnego „Gosa” Piotra Loski, a w kategorii C modułowi makiety „Centrala Rybna” Macieja Krysztowiaka.

Puchar Prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich trafił w tym roku do poznańskiej grupy modelarskiej HAZERO, organizatorów ogólnopolskiej prezentacji makiet modułowych podczas tegorocznych i kliku poprzednich edycji targów.

Modele biorące udział w mistrzostwach zostały zaprezentowane publiczności w witrynie mistrzostw bądź na stoiskach klubowych. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie medali i pamiątkowych dyplomów odbyło się w niedzielę,  6 września br.

Zdjęcia: Arkadiusz Lubka

Foto:

 1. Uczestnicy, jury i organizatorzy mistrzostw. Fot. M. Malczewski
 2. Lokomotywa elektryczna EP09-027 (A1/H0) Pawła Wilanowskiego i Leszka Wali.
 3. Lokomotywa elektryczna EM10-002 (A1/H0) Michała Masiakowskiego.
 4. Lokomotywa spalinowa TEM2-169 (A1/H0) Michała Góreckiego.
 5. Wózek motorowy WM15A 7553 (A1/H0) Piotra Kozłowskiego.
 6. Lokomotywa spalinowa ST48-050 (A1/H0) Krzysztofa Śliwińskiego.
 7. Lokomotywa elektryczna EP07-1037 (A2/H0) Krzysztofa Śliwińskiego.
 8. Lokomotywa spalinowa SU45-070 (A2/H0) Kazimierza Migi.
 9. Lokomotywa spalinowa ST43-613 (A2/H0) Marcina Magnera.
 10. Elektryczny zespół trakcyjny EN57-1901 (A3/H0) Michała Łopacińskiego, Patryka    Różyńskiego i Andrzeja Kileńskiego.
 11. Parowóz osobowy Ol49-61 (A5/1:25) Krzysztofa Szeffnera.
 12. Drezyna pancerna „Tatra” (A5/1:25) Krzysztofa Szeffnera.
 13. Wagon szutrówka 203V (B1/H0) Piotra Loski.
 14. Wagon zbiornikowy 206Se (B1/H0) Marcina Magnera.
 15. Wagon sypialny „Gosa 74” (B2/H0) Piotra Loski.
 16. Wagon restauracyjny „Gosa 76” (B2/H0)  Piotra Loski.
 17. Wagon osobowy 2 klasy 120A (B2/H0) Kazimierza Migi.
 18. Moduł „Centrala Rybna” (C3/H0) Macieja Krysztowiaka.
 19. Moduł „Ładownia Międzychód letnisko” (C3/H0) Piotra Karwatki i Marka  
 20. Moduł „Most Górzykowo” (C3/H0) Sebastiana Mastalerza.
 21. Moduł „Mosty” (C3/H0)  Piotra Kozłowskiego.
 22. Moduł „Modrzewiowy las” (C3/0) Macieja Krysztowiaka.
 23. Magazyn kolejowy (C5/H0) Macieja Krysztowiaka.