Normy modelarskie

Normy NEM

Numer Tytuł Rodz. Data
NEM 001 Wprowadzenie do NEM D 1983
NEM 002 Porządek opracowywania NEM D 2003
NEM 003 Regulamin kolportażu ustanowionych NEM D 1996
NEM 004 Certyfikaty MOROP N 2003
Zał.1 do004 Certyfikaty MOROP N 2007
Zał.1 do004 Certyfikaty MOROP N 2004
NEM 006 Symbole określające właściwości modeli N 1995
NEM 010 Skale, wielkości nominalne, szerokość toru N 2004
NEM 102 Skrajnia budowli na prostej N 2003
NEM 103 Skrajnia budowli w łuku N 2004
Zał.1do 102/3 Wzorzec skrajni budowli wielkości H0
NEM 104 Skrajnia budowli kolei wąskotorowych N 2007
NEM 105 Profile tuneli kolei normalnotorowych N 1987
NEM 111 Minimalne promienie łuków N 1989
NEM 112 Odległości osi torów N 2004
NEM 113 Krzywe przejściowe N 1987
NEM 114 Przechyłka toru w łuku N 2007
NEM 120 Profile szyn i łubki N 1993
NEM 121 Koleje zębate N 2005
NEM 122 Przekrój torowiska kolei normalnotorowych N 2007
NEM 123 Przekrój torowiska kolei wąskotorowych N 2005
NEM 124 Rozjazdy i skrzyżowania torów ze stałymi dziobami krzyżownic N 1994
NEM 127 Stałe krzyżownice podwójne w prostych skrzyżowaniach torów N 1980
NEM 201 Położenie przewodu jezdnego N 2005
NEM 202 Odbierak prądu przy eksploatacji z siecią trakcyjną N 2005
NEM 301 Skrajnia taboru N 2003
NEM 302 Masa wagonu N 2007
NEM 303 Zderzaki N 2006
NEM 304 Urządzenia przejść między torowych – harmonia, wałek gumowy N 1991
NEM 306 Wagonowe tablice kierunkowe – zawieszenie N 2007
NEM 310 Zestaw kołowy i tor N 1977
NEM 311 Profile obręczy i kół N 1994
NEM 311.1 Zestaw kołowy z niskim obrzeżem koła D 1996
Zał.1 do 310/311 Wzorzec dla zestawu kołowego i toru 16,5 mm 1984
Zał.2do 310/311 Wzorzec dla zestawu kołowego i toru 9 mm 2001
Zał.3 do 310/311 Wzorzec dla zestawu kołowego i toru 12 mm 2000
Zał.4 do 310/311 Wzorzec dla zestawu kołowego i toru 16,5 mm 2002
NEM 313 Zestaw kołowy z łożyskiem czopowym N 1978
NEM 314 Zestaw kołowy z łożyskiem kłowym N 2006
NEM 340 Zestaw kołowy i tor z przewodem środkowym D 1997
NEM 351 Sprzęgi – sprawy ogólne, określenia D 1994
NEM 352 Prowadnica krótkich sprzęgów N 1986
NEM 355 Gniazda wymiennych głowic sprzęgów dla wielkości N N 1994
NEM 356 Znormalizowany sprzęg dla wielkości N N 1994
NEM 357 Nasadka głowicy sprzęgu dla wielkości N N 1994
NEM 358 Gniazdo wymiennych głowic sprzęgu dla TT N 1997
NEM 359 Nasadka głowicy sprzęgu dla wielkości TT N 2007
NEM 360 Standardowe sprzęgi dla wielkości H0 N 1994
NEM 362 Gniazdo wymiennych sprzęgów dla H0 N 2004
NEM 363 Gniazdo wymiennych sprzęgów dla H0, N 2000
NEM 365 Gniazdo wymiennych sprzęgów dla wielkości 0 N 2007
NEM 370 Otwór trzpienia haka cięgłowego przy sprzęgu śrubowym N 2000
NEM 380 Kontenery N 2000
NEM 600 Sterowanie kolei modelowych, systematyka pojęć, pojęcia nadrzędne D 2007
NEM 601 Sterowanie kolei modelowych, systemy, struktura D 2006
NEM 602 Symbole sterowania kolei modelowych N 2007
NEM 603 Definicje sygnałów sterujących, N 2007
NEM 604 Przekroje przewodów N 2007
NEM 605 Przewody N 2001
NEM 609 Zasady bezpieczeństwa elektrycznego podczas wystaw modelarskich N 2000
NEM 609A Załącznik do NEM 609 dla Austrii 1999
NEM 609CH Załącznik do NEM 609 dla Szwajcarii 2002
NEM 609D Załącznik do NEM 609 dla Niemiec 1999
NEM 611 Elektryczne zasilanie urządzeń stacjonarnych N 1982
NEM 620 Pobór prądu przez pojazdy i doprowadzenie prądu D 1983
NEM 621 Doprowadzenie prądu do pojazdów trakcyjnych dwuszynowych z siecią trakcyjną i bez N 1981
NEM 624 Parametry elektryczne zestawu kołowego N 1997
NEM 625 Parametry elektryczne – zestaw kołowy i tor N 1997
NEM 630 Trakcja prądu stałego – parametry elektryczne N 1997
NEM 631 Eksploatacja pojazdów prądu stałego – system dwuszynowy N 1985
NEM 640 Trakcja prądu przemiennego – parametry elektryczne N 1988
NEM 645 Eksploatacja pojazdów prądu przemiennego z przewodem środkowym N 1990
NEM 650 Gniazdo dekodera dla pojazdów modelowych N 2007
NEM 651 Gniazdo dekodera – wykonanie małe (S) N 2007
NEM 652 Gniazdo dekodera – wykonanie średnie, dwurzędowe (M/a) N 2007
NEM 653 Gniazdo dekodera – wykonanie średnie, jednorzędowe (M/b) N 2007
NEM 654 Gniazdo dekodera – wykonanie duże (L) N 2007
NEM 655 Gniazdo dekodera – H0 gniazdo sprzęgu NEM 362 N 2003
NEM 656 Gniazdo dekodera – N 2007
NEM 657 Standardowe gniazdo dekodera – wyposażenie kolei modelowych N 2001
NEM 661 Prędkość maksymalna pojazdów modelowych N 1987
NEM 670 Cyfrowy sygnał sterujący DCC N 2007
NEM 671 Cyfrowy sygnał sterujący DCC N 2007
NEM 680 Cyfrowy sygnał sterujący SX N 2006
NEM681 Cyfrowy sygnał sterujący SX N 2007
NEM 800 Epoki kolejowe N 2007
NEM 801A Epoki kolejowe w Austrii D 2003
NEM 802B Epoki kolejowe w Belgii D 1991
NEM 803BG Epoki kolejowe w Bułgarii D 1992
NEM 804CH Epoki kolejowe w Szwajcarii D 2003
NEM 805CZ Epoki kolejowe w Czechach N 2004
NEM 806D Epoki kolejowe w Niemczech D 2003
NEM 808DK Epoki kolejowe w Danii D 1996
NEM 809E Epoki kolejowe w Hiszpanii N 2004
NEM 810F Epoki kolejowe w Francji D 2004
NEM 813H Epoki kolejowe na Węgrzech D 2007
NEM 814I Epoki kolejowe we Włoszech N 2004
NEM 818NL Epoki kolejowe w Holandii D 1996
NEM 825PL Epoki kolejowe w Polsce D 2007
NEM 900 Moduły makiet, sprawy ogólne D 1990
NEM 908D Gniazdo dekodera dla modułów N 1997
NEM 909D Moduł przejściowy, obowiązuje tylko w Niemczech N 2006
NEM 933/1CH Moduły makiet – Swissmodul H0 D 1998
NEM 933/2CH Moduły makiet – Mas 60 H0 D 1992
NEM 943F Moduły makiet – H0 FFMF D 2007

Normy PZMK

W dniu 22 października 2010 r. Zarząd Związku przyjął i zalecił do stosowania trzy normy dotyczące budowy makiet modułowych:

W październiku 2012 roku Zarząd Związku przyjął i zalecił do stosowania normę dotyczące budowy makiet modułowych w rozmiarze H0e:

W dniu 19 października 2013 r. Zarząd Związku przyjął i zalecił do stosowania normę dotyczące budowy makiet modułowych w rozmiarze TT:

Celem zalecanych unormowań jest umożliwienie łączenia modułów budowanych przez osoby i stowarzyszenia z różnych regionów kraju.