ZRZESZONY W MOROP

POLSKI ZWIĄZEK MODELARZY KOLEJOWYCH

MODELARSTWO KOLEJOWE – HOBBY, GAŁĄŹ MODELARSTWA ZAJMUJĄCA SIĘ ODWZOROWYWANIEM OBIEKTÓW ZWIĄZANYCH Z TRANSPORTEM KOLEJOWYM.
pzmk_logo_2
/ 01

o nas

TROCHĘ SKRÓTOWYCH INFORMACJI

Polski Związek Modelarzy Kolejowych, jest stowarzyszeniem prawnym zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 48178. Związek jest federacją stowarzyszeń działających w obrębie komunikacji szynowej. Jesteśmy zrzeszeni i reprezentujemy polskich modelarzy i miłośników komunikacji szynowej w MOROP-ie – Europejskim Związku Modelarzy Kolejowych i Miłośników Kolei z siedzibą w Bernie. (www.morop.org)

  • inicjowanie działań na rzecz rozwoju ruchu społecznego związanego z transportem szynowym i modelarstwem kolejowym,
  • prowadzenie działalności w zakresie modelarstwa, ochrony zabytków i historii transportu szynowego,
  • wspieranie i promocja osiągnięć oraz doświadczeń organizacji członkowskich,
  • reprezentowanie w kraju i za granicą ruchu modelarzy i miłośników komunikacji szynowej.
/ 04

MOROP

EUROPEJSKI ZWIĄZEK MODELARZY KOLEJOWYCH I MIŁOŚNIKÓW KOLEI

Europejski Związek Modelarzy Kolejowych i Miłośników Kolei powstał w 1954 r. w Genewie (Włochy).
Inicjatorami powstania związku było sześć europejskich federacji narodowych z Austrii, Belgii, Danii, Francji, Szwajcarii i Włoch. Związek zarejestrowany został w Bernie (Szwajcaria). Aktualnie do Moropu należą 22 organizacje narodowe z ponad 30 tys. członków z 16 krajów Europy.