O tym, jaką makietę będziemy budowali nie powinien decydować przypadek. Budowa makiety to poważne wyzwanie czasowe, technologiczne, ale i finansowe.
Cykl artykułów pod tytułem „O budowie makiety kolejowej” i „O budowie makiety modułowej po raz wtóry” przed kilku laty ukazał się drukiem w miesięczniku „Świat Kolei”. Tutaj zamieszczamy skany tych artykułów (w ośmiu częściach – pliki .jpg) licząc, że będzie to materiał pomocny nie tylko dla młodych modelarzy, ale dla wszystkich, pragnących zbudować własny, miniaturowy świat kolei.