Porady modelarskie

Plany modelarskie

Na łamach “Świata Kolei” od czasu do czasu publikowane są plany modelarskie. Większość z nich dotyczy elementów infrastruktury kolejowej. Z uwagi na to, że bardzo często modelarze (zwłaszcza początkujący) mają kłopoty ze zdobyciem dokumentacji obiektów, które chcieliby odtworzyć na swoich makietach, zamieszczamy pliki w formacie .pdf z wyżej wymienionymi planami. Budynek gospodarczy Dworzec z magazynem …

Plany modelarskie Czytaj więcej »

Przebudowa parowozu serii 91 na TKi3

Wielu producentów modeli taboru oferuje produkty odpowiadające egzemplarzom, które kursowały po polskich torach z oznaczeniami PKP. Niestety, gdy przyjrzeć się bliżej tym modelom, okazuje się, że aby np.: niemiecki parowóz stał się polską lokomotywą należy dokonać wielu przeróbek i uzupełnień. O tym, jak z parowozu serii 91 wykonać model parowozu TKi3 mówi artykuł Zbigniewa Molendy, …

Przebudowa parowozu serii 91 na TKi3 Czytaj więcej »

Przebudowa parowozu serii 38 na Ok1

Wielu producentów modeli taboru oferuje produkty odpowiadające egzemplarzom, które kursowały po polskich torach z oznaczeniami PKP. Niestety, gdy przyjrzeć się bliżej tym modelom, okazuje się, że aby np.: niemiecki parowóz stał się polską lokomotywą należy dokonać wielu przeróbek i uzupełnień. O tym, jak z parowozu serii 38 wykonać model parowozu Ok1 mówi artykuł Zbigniewa Molendy, …

Przebudowa parowozu serii 38 na Ok1 Czytaj więcej »

Mechaniczne urządzenia zrk

Jeżeli zdecydowaliśmy, że na naszej modelowej stacji ustawione zostaną kształtowe semafory i tarcze, czyli mechaniczne urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego, to elementy te wymagają infrastruktury towarzyszącej, takiej jak pędnie drutowe ze zwrotniami załomowymi, naprężacze itp. O tym, jak wykonać te drobne, ale nadające realizmu, elementy zrk mówi cykl artykułów autorstwa Zbigniewa Molendy zamieszczony przed kilkoma laty …

Mechaniczne urządzenia zrk Czytaj więcej »

Zieleń na makiecie

Realistyczna zieleń na makiecie decyduje często o jej wyglądzie. O tym, z czego i jak wykonać elementy zieleni mówi cykl artykułów zamieszczonych w “Świecie Kolei”, a dostępnych w postaci plików .pdf pod wspólnym tytułem “Zieleń na makiecie”. zieleń (1) zieleń (2) zieleń (3) zieleń (4) zieleń (5)

Słupy teletechniczne

Dawniej, słupy teletechniczne towarzyszyły każdej linii kolejowej. Obecnie, łączność realizowana jest najczęściej poprzez kable ułożone w gruncie. Jeżeli budujemy makietę osadzoną w realiach lat minionych, to również w miniaturze powinniśmy odtworzyć konstrukcje wsporcze sieci teletechnicznej. O tym, w jaki sposób wykonać słupy teletechniczne na łamach “Świata Kolei” napisał niegdyś Zbigniew Molenda. Cykl artykułów “Budowa słupów …

Słupy teletechniczne Czytaj więcej »

Realizm na makiecie

Twórcą pierwszych realistycznych makiet kolejowych w Polsce jest Jerzy Korczak-Ziołkowski. Schedę po Mistrzu z Piotrkowa Trybunalskiego przejął jego uczeń i zarazem sąsiad – Zbigniew Molenda. Wkrótce grono modelarzy realistów budujących kolejowy świat w miniaturze znacznie się powiększyło. Jednak i dzisiaj, oglądając wiele makiet, chciałoby się zawołać za Mistrzami Jerzym i Zbigniewem: “Panie i Panowie! WIĘCEJ …

Realizm na makiecie Czytaj więcej »

Budujemy makietę modułową

Od 2001 roku na miesięcznik “Świat Kolei” rozpoczął propagowanie idei wspólnego budowania makiety modułowej pod hasłem “Buduj razem z nami”. Idea ta przerodziła się między innymi w Polską Makietę Modułową (PMM) w wielkości H0. Unormowane zostały podstawowe jej parametry (patrz: Normy/PZMK/Norma PMM H0.doc). Chociaż doświadczenia zdobyte w ciągu tych niemal 10 lat pokazały, że część …

Budujemy makietę modułową Czytaj więcej »

Oświetlenie makiety

Jeśli makieta ma być realistycznym modelem prawdziwej kolei, to nie powinno zabraknąć na niej oświetlenia. Oświetlenie: zarówno wewnętrzne obiektów, jak i zewnętrzne terenu oraz wskaźników i tarcz kolejowych, podnosi bardzo walory każdej makiety. O tym, jak wykonać oświetlenie na makiecie przeczytać można w cyklu artykułów “Oświetlenie makiety” pochodzących z miesięcznika “Świat Kolei”. oswietlenie (1) oswietlenie …

Oświetlenie makiety Czytaj więcej »

Drewno na makiecie

Obiekty i urządzenia, do wykonania których użyto drewna były i nadal są bardzo popularne w budownictwie kolejowym (i nie tylko!). O tym, jak wykonać proste i bardziej skomplikowane obiekty drewniane przeczytać można w cyklu artykułów zamieszczonych niegdyś w “Świecie Kolei”. W załączeniu pliki .pdf z kompletem artykułów pt.:”Budynki, budowle, obiekty i detale drewniane na makiecie”. …

Drewno na makiecie Czytaj więcej »