Od 2001 roku na miesięcznik „Świat Kolei” rozpoczął propagowanie idei wspólnego budowania makiety modułowej pod hasłem „Buduj razem z nami”. Idea ta przerodziła się między innymi w Polską Makietę Modułową (PMM) w wielkości H0. Unormowane zostały podstawowe jej parametry (patrz: Normy/PZMK/Norma PMM H0.doc).

Chociaż doświadczenia zdobyte w ciągu tych niemal 10 lat pokazały, że część opisywanych wówczas spraw zdezaktualizowała się, to jednak wiele porad zawartych w cyklu artykułów „Budujemy makietę modułową” pozostało w pełni aktualnych i może – również dziś – służyć modelarzom.

W załączniku dostępne są pliki w formacie .pdf z częściami 3-8 tego cyklu artykułów.