Jaka makieta?

przez Piotr Karwatka

O tym, jaką makietę będziemy budowali nie powinien decydować przypadek. Budowa makiety to poważne wyzwanie czasowe, technologiczne, ale i finansowe. Cykl artykułów pod tytułem „O budowie makiety kolejowej” i „O budowie makiety modułowej po raz wtóry” przed kilku laty ukazał się drukiem w miesięczniku „Świat Kolei”. Tutaj zamieszczamy skany tych artykułów (w ośmiu częściach –…

Jak zacząć budowę makiety modułowej?

przez Piotr Karwatka

W 2008 roku w miesięczniku „Świat Kolei” ukazał się cykl artykułów o początkach budowy makiety modułowej. Skany tych artykułów (cztery części – pliki .pdf do pobrania), zamieszczamy poniżej. jak zacząć budowę (1) jak zacząć budowę (2) jak zacząć budowę (3) jak zacząć budowę (4)

A może model kolei wąskotorowej?

przez Piotr Karwatka

Ograniczona powierzchnia przeznaczona na makietę kolejową sprawia, że często chcemy zmieścić wiele elementów na małej makiecie. Czy jest to możliwe? Oczywiście, jeśli na przykład zdecydujemy się na budowę makiety kolei wąskotorowej. O tym jak zbudować makietę na małej powierzchni przeczytać można w artykułach publikowanych w miesięczniku „Świat Kolei”, których skany (w postaci pięciu plików .pdf)…

DCC, czyli sterowanie cyfrowe modelami taboru

przez Piotr Karwatka

Wyposażenie miniaturowych lokomotyw (a czasem nawet wagonów) w mikroprocesory, czyli dekodery, dało nowe możliwości sterowania taborem na makiecie. Obecnie sterowanie cyfrowe pojazdami kolejowymi jest standardem na makietach segmentowych (modułowych). O tym, w jaki sposób należy podłączyć urządzenia DCC firmy „Lenz Electronic” do makiety mówi artykuł publikowany niegdyś w „Świecie Kolei”, który dostępny jest poniżej w…

przez Piotr Karwatka

Bardzo ważnym, jeśli nie najważniejszym elementem każdej makiety kolejowej jest tor, po którym poruszają się miniaturowe pojazdy kolejowe. Zamieszczony poniżej cykl artykułów pt. „Tory na makiecie” zaznajamia z teorią projektowania układu geometrycznego torów oraz podaje praktyczne przykłady w jaki sposób można wykonać realistyczny tor w modelu. tory (1a) tory (1b) tory (2a) tory (2b) tory…

Rozjazdy

przez Piotr Karwatka

Rozjazdy są najtrudniejszymi elementami układów torowych zarówno na prawdziwej kolei jak i na makiecie. Kształtowanie połączeń rozjazdowych wymaga od modelarza podstawowej wiedzy z zakresu geometrii i konstrukcji rozjazdów. Zamieszczony poniżej cykl artykułów „Rozjazdy na makiecie” pochodzący ze „Świata Kolei” przybliża tajniki kształtowania układów geometrycznych połączeń torów oraz konstrukcji rozjazdów. rozjazdy (1) rozjazdy (2) rozjazdy (3)…

Szczegóły na makiecie

przez Piotr Karwatka

Na realistycznej makiecie kolejowej powinny znaleźć się szczegóły charakterystyczne dla obiektów i infrastruktury kolejowej. Ich wykonanie świadczy o poziomie warsztatu modelarza tworzącego miniaturowy świat. Artykuł pod tytułem „Szczegóły na makiecie” przybliża tajniki tworzenia elementów upodabniających makietę do rzeczywistości. Szczegóły na makiecie

Drewno na makiecie

przez Piotr Karwatka

Obiekty i urządzenia, do wykonania których użyto drewna były i nadal są bardzo popularne w budownictwie kolejowym (i nie tylko!). O tym, jak wykonać proste i bardziej skomplikowane obiekty drewniane przeczytać można w cyklu artykułów zamieszczonych niegdyś w „Świecie Kolei”. W załączeniu pliki .pdf z kompletem artykułów pt.:”Budynki, budowle, obiekty i detale drewniane na makiecie”.…

Oświetlenie makiety

przez Piotr Karwatka

Jeśli makieta ma być realistycznym modelem prawdziwej kolei, to nie powinno zabraknąć na niej oświetlenia. Oświetlenie: zarówno wewnętrzne obiektów, jak i zewnętrzne terenu oraz wskaźników i tarcz kolejowych, podnosi bardzo walory każdej makiety. O tym, jak wykonać oświetlenie na makiecie przeczytać można w cyklu artykułów „Oświetlenie makiety” pochodzących z miesięcznika „Świat Kolei”. oswietlenie (1) oswietlenie…

Budujemy makietę modułową

przez Piotr Karwatka

Od 2001 roku na miesięcznik „Świat Kolei” rozpoczął propagowanie idei wspólnego budowania makiety modułowej pod hasłem „Buduj razem z nami”. Idea ta przerodziła się między innymi w Polską Makietę Modułową (PMM) w wielkości H0. Unormowane zostały podstawowe jej parametry (patrz: Normy/PZMK/Norma PMM H0.doc). Chociaż doświadczenia zdobyte w ciągu tych niemal 10 lat pokazały, że część…