Wyposażenie miniaturowych lokomotyw (a czasem nawet wagonów) w mikroprocesory, czyli dekodery, dało nowe możliwości sterowania taborem na makiecie.

Obecnie sterowanie cyfrowe pojazdami kolejowymi jest standardem na makietach segmentowych (modułowych).

O tym, w jaki sposób należy podłączyć urządzenia DCC firmy „Lenz Electronic” do makiety mówi artykuł publikowany niegdyś w „Świecie Kolei”, który dostępny jest poniżej w formie pliku .pdf.