Budapeszt 2022

128. posiedzenie Komisji Technicznej MOROP odbyło się w dniach 4-5.09.2022 r. w Budapeszcie. Tematem dyskusji były następujące normy:

1. NEM 119 Umiejscowienie znaków granicznych

Tekst dotyczący rozszerzeń łuków został uznany nadal za trudno zrozumiały i postanowiono, że musi być jeszcze dopracowany oraz zaopatrzyony w szkice wyjaśniające.

 

2. NEM 356 Głowica sprzęgu dla wielkości N

 Projekt normy został przedłożony w wersji ostatecznej został zatwierdzony.

3. NEM 658 Elektryczne gniazdo Plux 12 / 16 / 22

Ostateczny projekt wg stanu na 5.07.22 został przyjęty i przekazany do publikacji

4. NEM 660 Elektryczne gniazdo 21MTC

Wersja normy w j. niemieckim została ostatecznie przyjęta,a tłumaczenie na j. francuski zostanie ponownie dostarczone bez nowej uchwały.

5. NEM 671 Cyfrowy sygnał sterowania DCC – pakiety danych bazowych

Pojawił się pomysł, aby tematy norm NEM 671 oraz ewentualnie także 681 wyjąć całkowicie z NEM, gdyż są one istotne tylko dla producentów, a nie dla użytkowników.

Przyjęte byłoby wówczas wskazanie na normy NMRA względnie RC w NEM 670.

6. NEM 605 Okablowanie makiet – oznaczenie przewodów elektrycznych

Wersję po niemiecku przyjęto jako ostateczną i tłumaczenie na francuski zostanie dostarczone bez nowej uchwały.

7. NEM 112 Odległości torów i skrajnia w łuku

Poinformowano przedstawiciela Szwecji, że MOROP (na razie) nie zamierza dokonywać żadnych zmian norm dla uwzględnienia większych skrajni pojazdów, niż standard środkowoeuropejski w NEM 301, 102/103 i 112. Uznano jednak, że problem powstał i będzie dyskutowane na kolejnychy posiedzeniach.

 

8. NEM 006 Symbole dla cech pojazdów modelowych

Postanowiono wystąpić do producentów, aby się wypowiedzieli, czy te symbole mają być nadal stosowane, aktualizowane lub ujednolicone. W przypadku negatywnej opinii należałoby zadecydować o dalszym istnieniu NEM 006.

Następne posiedzenie planowane jest na wiosnę 2023 roku w Brukseli.
(RP)