Obiekty i urządzenia, do wykonania których użyto drewna były i nadal są bardzo popularne w budownictwie kolejowym (i nie tylko!).

O tym, jak wykonać proste i bardziej skomplikowane obiekty drewniane przeczytać można w cyklu artykułów zamieszczonych niegdyś w „Świecie Kolei”. W załączeniu pliki .pdf z kompletem artykułów pt.:”Budynki, budowle, obiekty i detale drewniane na makiecie”.