Dawniej, słupy teletechniczne towarzyszyły każdej linii kolejowej. Obecnie, łączność realizowana jest najczęściej poprzez kable ułożone w gruncie.
Jeżeli budujemy makietę osadzoną w realiach lat minionych, to również w miniaturze powinniśmy odtworzyć konstrukcje wsporcze sieci teletechnicznej.

O tym, w jaki sposób wykonać słupy teletechniczne na łamach „Świata Kolei” napisał niegdyś Zbigniew Molenda. Cykl artykułów „Budowa słupów telegraficznych” zamieszczamy w postaci czterech plików .pdf.