Wielu producentów modeli taboru oferuje produkty odpowiadające egzemplarzom, które kursowały po polskich torach z oznaczeniami PKP. Niestety, gdy przyjrzeć się bliżej tym modelom, okazuje się, że aby np.: niemiecki parowóz stał się polską lokomotywą należy dokonać wielu przeróbek i uzupełnień.

O tym, jak z parowozu serii 91 wykonać model parowozu TKi3 mówi artykuł Zbigniewa Molendy, publikowany niegdyś na łamach „Świata Kolei”.